CASE Agro Logic/Aveve: De 8-sterrenmelker

Een reclamecampagne voor the best practice bij het melken van koeien

Voor onze klant Agro Logic zette Mink een sales/branding-campagne op poten. De bedoeling van de campagne is tweeledig: enerzijds willen Agro Logic hun eigen klanten voorzien van informatie rond mastitis (uierontsteking) én hen een methode aanreiken om mastitis bij melkkoeien te voorkomen. Anderzijds willen ze ook - als verkoper en de distributeur van benodigdheden voor de veehouderij - een reeks producten in de kijker zetten, specifiek voor het tegengaan van de aandoening.

 

De briefing en achtergrond

campagnebeeld 8-sterrenmelker
Campagnebeeld en cover van de folder “8-sterrenmelker”

Voor een melkveehouder is de strijd tegen mastitis (uierontsteking) van essentieel belang. Mastitis leidt immers tot een hoger celgetal (i.e. het aantal witte bloedcellen). Dat celgetal geeft het aantal cellen aan per milliliter melk. Voor het merendeel zijn dit witte bloedcellen. Bij een uierontsteking is het aantal veel hoger dan normaal. In de melk van een gezonde koe zitten tot 100.000 cellen per milliliter. Zijn dat er meer, dan is er een verdenking van mastitis.

Wanneer het celgetal hoger dan 250.000 reikt, moet de melkveehouder maatregelen nemen en boven de 400.000 zal de zuivelfabriek minder betalen voor de melk.
Daarenboven geven koeien met mastitis ook minder melk, moeten ze apart gehouden worden van de rest, vragen meer tijd om te melken en vaak komen er kosten bij voor de veearts en de antibiotica.

Het voorkomen van mastitis is voor de melkveehouder dan ook een prioriteit. Mastitis kost hem direct en indirect veel tijd en geld

Het lastige aan mastitis is echter dat er veel potentiële besmettingsfactoren en -gelegenheden zijn. Eigenlijk moet er doorheen de hele melkroutine de nodige en vooral juiste aandacht gegeven worden. Agrologic/Aveve stelde daarvoor een 8-stappenplan op die de ideale melkroutine in detail beschrijft.

Aan Mink werd gevraagd om dat om te zetten in een communicatief, wervend verhaal.

 

Uitwerking: Know how, know cow

In het concept werden de 8-stappen 8 sterren en brachten we het verhaal vanuit het standpunt van de melker zelf en doopten die om tot de ‘8-sterrenmelker'. Dat komt veel krachtiger over dan ‘de ideale melkroutine in 8 stappen’.

De 8-sterrenmelker kreeg een eigen logo en een eigen creatief themabeeld. Omdat melken gaat over contact tussen boer en koe en toch wel enig Fingerspitzengefühl vereist, kwamen we bij de handen en vingers uit en de gelijkenis ervan met spenen. In combinatie met de slogan geeft dat een opvallend en leuk beeld, dat toch erg op de realiteit geënt blijft. De foto’s voor dit concept werden in onze eigen studio genomen.

Een tweede, eveneens opvallende visual waarbij de vingers effectief overgingen in spenen werd uiteindelijk niet gekozen wegens te ‘eng’.

 

ontwerpfase
De eerste conceptbeelden (ontwerpfase). Aan het logo werd hier nog geen aandacht besteed.

De aangepaste slogan is met opzet in vraagvorm geplaatst. ‘Zit het melken écht in je vingers ?’ is een onweerstaanbare vraag die de aandacht trekt van iedereen die dagelijks twee keer moet melken. Zeker in combinatie met de vingers die als spenen in de tepelvoeringen zitten.

Het logo straalt klasse en prestige uit, geheel passend bij een 8-sterrenmelker van stand. Het is de bedoeling dat het ook makkelijk als label of button gebruikt kan worden. In een later stadium kan ook andere communicatie, zoals een happening, een wedstrijd, of zelfs een community-website… er aan verbonden worden. De mogelijkheden zijn legio.

In de oorspronkelijke reeks logo-voorstellen opteerden we voor donkerblauw voor de klassevolle uitstraling, maar in de tweede fase werd het blauw vervangen door groen om branding redenen (zelfde kleur groen als logo van de klant).

 

eerste ontwerpfase
1ste ontwerpfase: een donkerblauw logo dat klasse en prestige uitstraalt

 

tweede ontwerpfase
2de ontwerpfase: onze klant koos resoluut voor een logo dat bruikbaar is als button en/of label, en er werd overgeschakeld op groen, de huisstijl-kleur van Agro Logic. In totaal ontwierp Mink zo’n 20-tal variaties van dit logo.

Het uiteindelijke logo (nr. 3 hierboven) is een gestyleerde voorstelling van een boer die op een krukje zijn koe aan het melken is en is eveneens een ster. Met het 8-sterren-concept leggen we de link natuurlijk naar sterren-restaurants of hotels en daarmee naar de verwachting van zeer goede kwaliteit.

Concreet ontwikkelden we een folder waarin we de methode van de 8-sterrenmelker uiteenzetten en de voordelen die die aanpak heeft voor de melkboeren.

De individuele producten worden zo ingebed in één consistent verhaal dat de dagelijkse melkroutine van de melkveehouder realistisch beschrijft.