Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe scoort uw website? WICC analyseert hem op +70 parameters

Mink blog : Hoe scoort uw website? WICC analyseert hem op +70 parameters

Web Intelligent Cross Competence, of kortgezegd: WICC, de enige website audit die u nodig heeft om uw website te optimaliseren. Als u enigszins vertrouwd bent met website-analyse, dan weet u ook dat website analyse complex is. Lees zeker verder, ook als u er niet vertrouwd mee bent.

Waarom de WICC als website auditor?

Vaak kunnen mensen wel zeggen dat ze een website mooi of lelijk vinden, modern of ouderwets, eenvoudig in gebruik of moeilijk. Waarom ze dat vinden gaat dan meestal over het webdesign, de foto’s, soms de structuur. Met andere woorden: het oppervlakkige. Om het met een vergelijking te zeggen: iemand kan een auto mooi vinden omdat het kleur of de vorm hem of haar aan staat, maar dat zegt uiteindelijk weinig over de kwaliteit van de auto.

Het spreekt vanzelf dat een succesvolle website veel meer nodig heeft dan een strak design, mooie kleurtjes en toffe foto’s. Jammer genoeg zijn de meeste daarvan niet meteen zichtbaar op het scherm en zitten vele succesfactoren diep verborgen onder de motorkap.

Wat de analyse verder bemoeilijkt, is dat een website een totaalbeleving is waarbij alle elementen harmonieus moeten samenwerken om tot een bevredigend resultaat te komen. Om terug te keren naar onze auto: wie een Ferrari koopt, verwacht niet alleen een sportief model, maar ook veel pk, leren interieur, de nieuwste technische snufjes en top notch customer service.

De meeste website-analysetools gaan voorbij aan deze totaalbeleving en meten of testen slechts een fractie van deze beleving. Meestal beperken ze zich dan nog tot de technische kwaliteiten, die automatisch gemeten kunnen worden.

De WICC-test gaat veel verder en combineert techniek met menselijke psychologie om tot een scherper totaalbeeld te komen.

Wat maakt een website of webshop succesvol ?

Ongeacht de aard van het product, de dienst of de organisatie waarvoor de website gemaakt werd, zal hij 3 kerntaken moeten vervullen. In webdesign-terminologie zijn dat : Accessibility, Usability en Suitability. Dat zijn de 3 essentiële skills waarover iedere website moet beschikken om echt succesvol te zijn. Ze zijn essentieel omdat ze alle drie een forse impact hebben op de communicatie die u voert met uw bezoeker. En communicatie is nu eenmaal de enige bestaansreden van een website. Daarom staan deze 3 skills centraal in onze WICC-test. 

De WICC concreet

De WICC website audit screent uw website op 4 niveaus. Voor webshops zijn dat 5 niveaus. Deze 4 (5) niveaus moeten naadloos in elkaar versmelten om de gewenste Accessibility, Usability en Suitability te creëren. 

Het spreekt vanzelf dat de WICCbasic audit uw website doorlicht op elk van deze 4 (5) niveaus aan de hand van specifieke, objectieve parameters per niveau. In het rapport dat u dan van ons krijgt vertellen wij u in heldere taal meer over elke parameter en geven we u advies waar nodig.

En er is nog meer. Het WICCbasic auditrapport sluit af met een overzicht van de resultaten die u behaalde met de door u opgegeven zoekwoorden in de Google-ranking. Desgewenst nemen we ook de resultaten van uw concurrenten op.

Tot slot ontvangt u een globale conclusie waarbij uw website een quotering krijgt in de WICCbasic graadmeter. Zo ziet u in één oogopslag hoe uw website presteert in zijn 3 kerntaken (Accessibility, Usability en Suitability) en op welke elementen u in de toekomst best op focust. 

wicc webaudits matrix

ACCESSIBILITY: is uw website vindbaar in Google?

Of toegankelijkheid in het Nederlands. Wanneer we het over accessibility hebben in de WICC-test bedoelen we in de eerste plaats of uw website wel gevonden wordt of gevonden kan worden in het grote internet-universum.

Méér dan 60% van alle zoekopdrachten verloopt via een zoekmachine. In België is de grote slokop hier natuurlijk Google met een marktaandeel van + 90% op desktops en bijna 99% op smartphone (bron: gs.statcounter.com).

 

MARKTAANDEEL VAN ZOEKMACHINES IN Q3 2017
Marktaandeel van zoekmachines

 

Dat betekent m.a.w. dat een website die niet, slechts ten dele of niet optimaal geïndexeerd wordt door Google, automatisch veel minder toegankelijk is dan een website die wel optimaal geïndexeerd is. En dat is erg, want dat vermindert de slagkracht van uw website al meteen met meer dan 60%! Als het hoofddoel van uw website is om nieuwe klanten aan te trekken, is dit natuurlijk helemaal een ramp.

Om die Google-indexatie van uw website goed te laten verlopen, moet uw website aan een aantal technische voorwaarden voldoen. Dat noemen we de technische SEO (Search Engine Optimization of zoekmachine-optimalisatie). Dat zijn er nogal wat en bovendien zijn ze in permanente evolutie. 

In de WICC-websiteaudit zijn de meest universele hiervan opgenomen die ook overeenkomen met de webstandaarden van W3C, het World Wide Web Consortium (www.w3.org). De aanbevelingen van het W3C gelden voor iedereen en daar houdt u dus best rekening mee bij het bouwen van uw website.

Is uw website in orde wat de technische SEO betreft, dan kan hij zonder problemen geïndexeerd worden door Google en zal hij in de zoekresultaten verschijnen. Maar hier stopt het niet. Hier betreden we immers het domein van de inhoudelijke SEO en daarmee samenhangend: het menselijk zoekgedrag

Het World Wide Web Consortium

Deze organisatie groepeert alle grote spelers die een invloed hebben op het webverkeer, zowel op het gebied van hardware (fabrikanten van PC’s, tablets en smartphones) als software (besturingssystemen, browsers, zoekmachines,..).

ACCESSIBILITY: vinden mensen uw website in Google?

Het menselijk zoekgedrag verloopt anders dan het zoekgedrag van de Google-spiders. Spiders registreren en indexeren enkel wat er voor hen zichtbaar is, maar die hebben uiteraard geen behoeften, verlangens, angsten,... zoals mensen. Mensen starten hun zoekactie echter vanuit hun probleemstelling. Zij geven zoekwoorden in die hun probleem of zelfbedachte oplossing benoemen (keywords) of omschrijven (keyword combinaties). Vaak stellen ze ook lange vragen aan Google. Onderzoek wijst uit dat meer dan 70% van de zoekopdrachten aan Google uit 3 woorden of meer bestaan, de zogenaamde long tail zoekopdrachten.

Met andere woorden: we moeten ervoor zorgen dat de keywords en de keyword combinaties die we via de technische SEO ontsluiten en belangrijk maken voor Google ook overeenstemmen met de inhoudelijke keywords of keywordcombinaties die mensen ingeven. En daar loopt het vaak grondig fout. Wanneer er geen inhoudelijke match is tussen de technische en de inhoudelijke keywords, zal de website in feite niet toegankelijk zijn via Google. Dit om de eenvoudige reden dat mensen uw website gewoon niet zullen zien in de Google zoekresultaten wanneer ze zoeken met hun eigen keywords of keyword-combinaties.

De WICC-audit besteedt dus veel aandacht aan deze inhoudelijke SEO.

Ten slotte slaat accessibility ook op de toegankelijkheid van uw website zelf. Zeker uitgebreide websites die organisch gegroeid en aangevuld zijn over de jaren heen vertonen vaak een overload aan info, een falende structuur, een gebrekkig onderscheid tussen hoofd- en bijzaak en een diffuse doelgroepstrategie. Daardoor zien de bezoekers het bos door de bomen niet meer en verlaten ze al snel uw website op zoek naar een andere website die wel snel hun vragen beantwoordt.

Een jammerlijke gemiste kans natuurlijk... 

USABILITY: een goede gebruikservaring is belangrijk!

Usability betreft alles wat de gebruiksvriendelijkheid van de website bevordert of tegenwerkt voor de surfer. Een goede usability leidt dus tot een goede user experience (UX). Usability vertrekt niet van een wit blad en houdt ook rekening met alles wat de mensen reeds kunnen, kennen, verwachten en verlangen.

Zo verwachten uw bezoekers dat uw logo linksboven staat en niet rechtsonder. De bestelknop verwachten ze dan weer wel rechtsonder en niet linksboven. Als dat niet zo is, dan raakt de klant geïrriteerd, zal hij twijfelen aan uw professionaliteit en zal u uiteindelijk bestellingen missen. Usability neemt u dan ook beter bijzonder ernstig. U krijgt geen tweede kans om een goede eerste indruk te maken.

De snelheid en het gemak waarmee uw bezoekers de info vinden die ze zoeken is bepalend voor de usability van uw website. Bij complexe beslissingen kunnen extra tools (zoals filters, infographics, wizards,...) heel handig blijken. Ze vergemakkelijken niet enkel het moeilijke keuzeproces, ze onderstrepen ook uw professionaliteit en klantgerichtheid. Bovendien krijgt de klant hierdoor een goed gevoel, waardoor hij sneller geneigd zal zijn om contact op te nemen.

In de WICC besteden we dan ook de nodige aandacht aan deze keuze- bevorderende tools die aanwezig zijn op uw website en gaan ook na hoe uw directe concurrenten het op dat vlak aanpakken.
 

Behalve goed “aanvoelen”, wat uiteraard vrij subjectief is, spelen ook een aantal technische kenmerken van de site een bepalende rol in de gebruiksvriendelijkheid van de site. Zo moet hij bijv. functioneren op ieder platform, met iedere browser en met ieder device. Vooral dat laatste is met de steile opmars van de smartphone een grote issue.

In sommige markten wordt nu al méér gesurft met de smartphone dan met de PC, laptop of tablet. Een website die niet is aangepast voor mobiel, komt dan ook zeer zwak aan de start bij de mobiele surfer. Ook een gebrekkige laadsnelheid van de website kan een dodelijke buffer blijken voor trafiek en conversie. 

SUITABILITY: wat heeft uw doelgroep nodig?

Een website kan perfect toegankelijk zijn en gebruiksvriendelijk, maar toch nog de bal misslaan omdat hij niet beantwoordt aan de algemene en specifieke marketingdoelstellingen die u wil behalen. Bij accessibility en usability hebben we het over uw bezoekers tout court, bij suitability hebben we het over uw geprefereerde bezoekers (uw doelgroep).

Met suitability bedoelen we dus de mate waarop uw site zich plooit naar de behoeften van uw geprefereerde bezoekers
en de mate waarin de content van uw website een antwoord geeft op hun specifieke vraag of probleem.

Hierbij gaan we ook na of er geen elementen van cognitieve dissonantie in uw algemene aanpak zitten. Zo heeft het geen zin om een chique website te hebben als u bazarartikelen verkoopt. Of zeggen dat u werkelijk zeer service minded bent als u zelfs niet over een eigen serviceteam beschikt. Met andere woorden: er moet overeenstemming zijn tussen wat u zegt en wat u toont.

Suitability wordt niet geïmplementeerd door programmeurs, webdesigners of -developpers, maar door marketeers, copywriters en communicatiedeskundigen. Zij bepalen namelijk - in samenspraak met de klant - in de eerste plaats welke marketing- en communicatiedoelstellingen de website moet vervullen. Zij formuleren de korte- en langetermijndoelstellingen en hoe de website moet passen in het volledige communicatietraject (de customer journey) die de bezoeker in het ideale geval aflegt van ‘onwetende’ bezoeker tot trouwe klant/ambassadeur.

De suitability van uw website kan niet los gezien worden van de websites van uw directe concurrenten. Ook zij krijgen immers bezoek van uw geprefereerde klanten. De mate waarin uw concurrenten een antwoord kunnen bieden op hun (al dan niet uitgesproken) vragen zal mede- bepalend zijn voor het succes van uw eigen website. 

Suitability gaat ook over bekendheid, imago en trust-factor van het bedrijf. Of kort gezegd: de emo-factor. Dat wordt doorgaans onderschat, maar blijkt in tal van onderzoeken een doorslaggevende factor om al dan niet contact op te nemen en/of een bestelling te plaatsen. Mensen kopen graag van mensen en er komt bijna altijd een moment in de verkoopbeslissing komt waarbij gelijk(w)aardige aanbiedingen tegenover elkaar afgewogen moeten worden.

Op dat moment treedt de emo-factor in werking. “Aan wie zal ik mijn bestelling gunnen?”, is dan de zeer pertinente vraag. Deze factor speelt gedurende de hele aankoopbeslissing een belangrijke rol en moet aanwezig zijn op ieder touchpoint met de klant/prospect.

Een snelle, makkelijke en laagdrempelige mogelijkheid tot interactiviteit kan een cruciale rol spelen in het overtuigen van klanten om voor u te kiezen.