Overslaan en naar de inhoud gaan

Conecto

Consortium van 4 informatieve websites  

Conecto vzw staat in voor de werking van drie zorgcentra voor ouderenzorg op 3 verschillende locaties, m.n. in Kieldrecht, Gent en Gentbrugge. Vandaag staat Conecto vzw voor een gedreven organisatie met in totaal 359 woongelegenheden, 11 kortverblijven, 5 wooneenheden voor herstelverblijf, 27 wooneenheden Groep van Assistentiewoningen en 15 aanleunwoningen. Binnen de organisatie worden meer dan 320 personeelsleden tewerkgesteld.

De vruchtbare samenwerking tussen de verschillende zorgcentra kent een lange voorgeschiedenis. In 2018 werd besloten om alle centra ook juridisch met elkaar te laten versmelten en onder één overkoepelende naam naar buiten te komen.

Uit deze versmelting ontstond ook de nood aan een globale, eenduidige internetaanwezigheid. Zonder de eigenheid van de diverse centra uit het oog te verliezen, werd geopteerd voor de bouw van een overkoepelende informatieve website, met daaraan de aparte websites van de drie zorginstellingen gekoppeld. De “wisselwerking in verbondenheid” tussen de overkoepelende organisatie en de individuele zorgcentra blijkt uit de gedeelde look & feel en informatie-architectuur van de vier websites.